Safety and mobility for all Renault

Безопасност и мобилност за всички
международна програма на Renault

Обучение в два модула чрез безплатни приложения за iOs и Android устройства:

Деца 7-8 години
Google Play App Store
Деца 9-11 години
Google Play App Store
* Приложението за iOs може да бъде използвано на iMac и iPad.
Android версията на приложението е достъпна само за таблети.

Модул безопасност

Цели на модул
"Безопасност за всички"


  • Обучение по безопасност на движението.
  • Адекватно и отговорно поведение на пътя
  • Познаване на опасностите на пътя
  • Запознаване с основни пътни означения

Модул мобилност

Цели на модул
"Мобилност за всички"


  • Въвеждане на понятия свързани с възобновяеми източници на енергия (вятърна, слънчева и хидро енергия)
  • Рециклиране
  • Алтернативен транспорт
  • Електромобили
Учебните приложения по програмата се предоставят напълно безплатно. Те са разработени съвместно от специалисти на Renault и педагози във Франция, за да отговарят на нуждите на двете възрастови групи, които обхваща програмата. Учебните материали са разработени на игрови принцип и са атрактивни за учениците, както и за учителите при работа в клас.