Safety and mobility for all Renault

Безопасност и мобилност за всички
международна програма на Renault

Какво представлява програмата?

Програмата „Безопасност и Мобилност за всички” е международна програма на Renault. Тя има за цел да запознае най-малките членове на нашето общество със съвременните характеристики на Безопасното придвижване по пътищата и с опазването на средата, която ни заобикаля.

За кого е създадена програмата?

Програмата е насочена към най-малките участници в пътното движение и в социалния живот – учениците от 1ви до 5и клас. Ние вярваме, че навиците и понятията се оформят от най-ранна детска възраст и учениците трябва да бъдат запознати, по интригуващ и запомнящ се начин, с важни теми, като правилата за движение по пътищата и отговорност към околната среда (рециклиране, възобновяеми източници на енергия и др.).

Материали за обучение

За тази цел, Renault предоставя безплатни приложения за iOs и Android устройства, разделени на две възрастови групи:
    7-8 години (1-2 клас)
    9-11 години (3-5 клас)

Приложенията включват уроци и упражнения за два модула – Безопасност и Мобилност, като накрая има тест по всяка тема за проверка на знанията.

Всеки преподавател може да изтегли допълнително помагало за работа в клас за всеки от двата модула. Помагалата се намират в секция Брошури.