Safety and mobility for all Renault

Безопасност и мобилност за всички
международна програма на Renault

Помагало за учителя

Разработено спрямо учебната програма, то ориентира учителя относно педагодическия материал и обръща внимание на основните понятия по различните разглеждани теми. В него се дават идеи за допълнително разширяване на дейностите, за задълбочаване на работата в клас и стимулиране на учениците за конкретни действия.

Помагало с упражнения за ученика

Педагогическите дейности са независими едни от други. Те трябва да позволят на ученика да си зададе въпроси, да възприеме основните послания, да използва придобитите знания, упражнявайки се, и да ги затвърди, като ги възпроизведе със собствени думи. Тези помагала са покрити в приложенията за iOs и Android.

Тест за ученика

Съпроводен с аргументирани отговори за проверяване на придобитите знания, за упражнения в клас или у дома.